Ego

EGO

EGO – Šta je ego?

Um radi. Um proizvodi misli. Dok on funkcioniše i mi smo živi.
Um je jedno sa nama. Bez uma, mi nismo svesni postojanja. Umom uglavnom vlada nesvesno.
To su misli iz prošlosti i briga za budućnost. Kako se nesvesno drugačije naziva?
EGO. Dakle, svaki skup misli koji proističe iz uma, uslovljen je uverenjima iz koga se formiraju mnogi obrasci ega.

Mnogi brkaju pojmove uverenja i ega. I ja sam na pocetku svoje spoznaje.
Uverenja su skup nekoliko obrasca ega. Kada sam krenula sa razumevanjem funkcionalnosti jednog po jednog obrasca, mislila sam da nema kraja.

Međutim, kao sto znate, jedino je Univerzum beskonačan, sve ostalo ima početak i kraj.

Postoji “osvešćen i neošćen” ego. Prvo ćemo razraditi neke obrasce ega koji drže u vasti većinu čovečanstva. Neosvešćen ego je sve ono što u čoveku stvara neprijatne osećaje i drži čoveka u njima, a to su : bes, tuga, ljubomora, strah, panika, žaljenje i samosažaljenje, stid itd. Osvešćen je kada naučite da posmatrate reakcije svoga organizma, osećaja kako reaguju u susretu sa nečim ( situacijom ili ljudima ) što Vam se u trenutku ne svidi. Nemojte misliti da kada naučite da prepoznajete reakcije, da ćete biti zauvek “pošteđeni”. Ne. To su misli i one povremeno umeju iz nekog budžaka da zaskoče. Međutim, kada spoznamo kako ego funkcioniše, tada prepoznajemo prve reakcije, prve misli koje žele da izrone i povuku nas opet dole.

Vraćanjem u SADAŠNJI TRENUTAK ( jer ego nas putem misli vraća u bolnu prošlost ili brigu za budućnost ), mi uspostavljamo opet kontrolu nad sobom i dobijamo  naš mir.

Kada shvatimo kako ego funkcioniše, znaćemo brzo da se vratimo u mirno stanje, povratkom u SADAŠNJOST. Kada jednom osetimo mir u duši i umu, više ne pristajemo na patnju. Tada ego može biti naš prijatelj ( koji obavezno moramo da posmatramo, odnosno naše reakcije na situacije ). Tada nam pomaže da istrajemo, da stvaramo, da idemo napred, da odredimo šta želimo a šta ne, da ostanemo dosledni, da sve sto započnemo i završimo, da učimo, da živimo onako kako je predviđeno za nas, da zavolimo sebe na ispravan nacin.
Ovo je bio uvod, a sad idemo da se upoznamo sa njegovim najtežim obrascima koje proizvodi, kada je u neosvešćenom stanju.

Savetnik udruženja “Buđenje svesti”
Izabela Sidawi

Related posts

Um pamti

Izabela Sidawi

Tuga

Izabela Sidawi

Bol

Izabela Sidawi

Leave a Comment

Call Now Button