Imamo različite tematske online radionice, koje su predstavljne na sajtu.

U toku online radionice, naš savetnik razmenjuje mišljenja sa Vama, te Vas vodi ka tome da pronađete ono što Vam je potrebno . Na našima radionicama, članovi se osećaju kao da su u prijatnom ćaskanju, ne primećuju da kroz tu interakciju dobijaju znanje koje ostaje i koristi se u životu.

Sve je osmišljeno na taj način da ne bude naporno i monotono.

Osmislili smo da svaka tema ima više radionica. Zašto? Smatramo da, da bi usvojili neko znanje, potrebno je da se razume i detaljno obradi tema.

Na taj način znanje ostaje i koristi se u svakodnevnom životu.

Call Now Button