Sve se radionice se tematski pripremaju i svaka ima za cilj samo jedno : da Vam omogući da promenite nešto u Vašem životu.

Besplatne konsultacije su u trajanju od 45 min.

Individualni program je sklop od 4 radionice u trajanju od 4 sata.

Ostale radionice i predavanja su u sklopu od 8 do 40 sati trajanja, raspoređenih u toku sedmica, sve u zavisnosti koja Vas tema zanima.

Prijavljivanjem na radionice dobijate mogućnost da Vam se kroz predavanja i interakciju otvore novi vidici vezano za Vaš lični razvoj, ostvarivanje ciljeva i ispunjenost i zadovoljstvo u životu.

Koristimo sva znanja koja smo savladali i osmislili jedinstven način prezentovanja. Šta to znači?

To znači da na veoma razumljiv način i kroz različite primere ulazimo u srž tematike i sa svih strana je obradjujemo. 

Kada se završi radionica, odlazite sa jednim novim saznanjem, koje ćete moći da primenjujete svakodnevno u svome životu.

Na sajtu ćete pronaći različte teme i nadamo se da će Vas interesovanje usmeriti ka nama. Radionice se vrše online putem.

Postoje takođe i radionice koje su organizovane na različitim mestima, no za njih ćete blagovremeno biti obavešteni.

Dobro došli i dozvolite sebi da učinite nešto konstruktivno i plemenito za sebe. Tu smo da Vas uverimo da MOŽETE SVE! A onda da nam potvrdite da ste stigli do prvog cilja u nizu, koje smo postavili! Idemo da radimo! 

Vaš tim!
Call Now Button